Kehitä oma tyyli – Osa 2 (aina yksinkertaista… ei aina niin helppoa)

 by Tom Hess


5 Easy Tricks You Can
Learn In 10 Minutes
Five Easy Tricks You Can Learn In 10 Minutes e-Guide
ENTER YOUR NAME AND
EMAIL TO GET ACCESS
FREE E-GUIDE

By submitting your info, you agree to send it to Tom Hess Music Corporation who will process and use it according to their privacy policy.

Kuten näimme tämän artikkelin Osassa 1, ideat oman musiikillisen tyylin kehittämiseen eivät ole kovin mutkikkaita: ne ovat yksinkertaisia, mutta eivät aina helppoja. Osassa 1 keskityimme pääasiassa ”sinuun” ja originaalisuuden psyykkiseen puoleen. Tässä artikkelissa jaan kanssanne tarkemman konseptin, jolla voi olla suurikin vaikutus. 

Joillakin muusikoilla on tapana käyttää pääasiassa omaa instrumenttiaan improvisoinnissa. Vaikka tiedänkin tämän tyylisen musisoinnin olevan täysin hyväksyttyä ja saavan aikaan hyviä tuloksia tietyissä tapauksissa, se on vaikein mahdollinen prosessi, jolla voimme toivoa saavamme esille oman originaalisuutemme. Miksi näin on? Koska kitaraa (tai mikä ikinä sattuukaan olemaan oma instrumenttisi) ovat tutkineet tällä samaisella metodilla miljoonat muutkin ihmiset. 

Annan vertauskuvan: Sanotaan että on mies, joka halusi tulla hyvin rikkaaksi. Hänen kotinsa liepeillä on vanha kultakaivos ja joka ikinen päivä mies menee sinne samaiseen kaivokseen kultaa etsimään. Vuosia aikaisemmin lukemattomat muut ihmiset olivat jo keränneet kaiken kullan kaivoksesta. Aika ajoin mies saattaa löytää itselleen hyvin pienen kultahipun taakse jääneestä saaliista. Hänen ponnistelunsa olivat usein täysin turhia, mutta siitä huolimatta hän palasi kaivokselle jok’ikinen päivä pysähtymättä kertaakaan miettimään olisiko olemassa jotain huomattavasti helpompaa tapaa hankkia haluamansa rikkaudet. Tällä tavoin useimmat yrittävät löytää oman ”tyylinsä” tai ”yksilöllisen musikaalisen äänen”. 

5 Easy Tricks You Can
Learn In 10 Minutes
Five Easy Tricks You Can Learn In 10 Minutes e-Guide
ENTER YOUR NAME AND
EMAIL TO GET ACCESS
FREE E-GUIDE

By submitting your info, you agree to send it to Tom Hess Music Corporation who will process and use it according to their privacy policy.

Yksi tehokkaimmista tavoista kehittää omaa tyyliään on kysyä itseltäsi hyvin yksinkertainen kysymys: ”Mitä minä haluan seuraavaksi kuulla?” 

Seuraavan kerran kun olet luomassa jotain musiikillista, kysy itseltäsi ”Mitä minä haluan seuraavaksi kuulla?” eikä ”Mitä sormeni voivat soittaa seuraavaksi?” tai ”Mitä minun tulisi tehdä seuraavaksi?”. Tämä metodi on tietysti hyvin yksinkertainen, mutta jälleen kerran se mikä on yksinkertaista ei aina ole helppoa. Useimmille noviisimuusikoille tuottaa vaikeuksia kuulla musiikkinsa mielessään. Monille mestarisäveltäjillekin oli/on vaikeaa kuvitella kokonainen teos mielessään ennen kuin ensimmäistäkään nuottia on kirjoitettu/soitettu. He kuitenkin useimmiten kuulevat mitä seuraavaksi tulee soida, kunhan idea on päässyt alulle. 

Esimerkiksi säveltäjä kuten Beethoven improvisoi usein pianon ääressä kehittelemässä fraaseja. Fraasin luotuaan hän kykeni kuulemaan seuraavan fraasin mielessään ennen sen soittamista. Beethoven erosi Mozartista siten, ettei hän usein kuullut kokonaisia teoksia mielessään ilman instrumenttiaan. Beethoven muutteli yhtenään teoksiaan. 

On luonnollista kysyä itseltäsi ”Mitä haluan seuraavaksi kuulla?”. Se on vaistomaista, mutta sitäkin tärkeämmin se on sinun todellinen-yksilöllinen-minä. Sen sijaan että yrittäisit muistella uutta likkiä jota olet opetellut tai jotain vanhaa tekniikkaa jonka osaat hyvin, musikaalinen (mielesi) korvasi tekee töitä kekseliäisyytesi kanssa saadakseen aikaan SINUN musiikkia. Vapaudut rajoittuneisuudesta, jonka musiikilliset kykysi (sekä oma instrumenttisi) ovat sinulle asettaneet ja olet tällöin todellisen orgaanisessa, luomistilassa. Tämän tuloksena tulet luomaan mitä haluat luoda eikä mitä saatat saada aikaan tuurin, rajoittuneisuuden tai riippuvaisuuden johdosta. Sillä ei ole merkitystä onnistutko kuulemaan jotakin sellaista mitä et ole ikinä aikaisemmin kuullut tai jotakin sellaista mitä olet joskus aiemmin kuullut. On tärkeää olla sekoittamatta ”yksilöllisyyttä” ja ”erilaisuutta kaikkiin muihin ihmisiin nähden” (käyn läpi tätä aihetta paljon laajemmin artikkelissani Originaalisuus (Milloin ja miten)

Kokeile tätä: ota vapaavalinnaisesti jokin musiikkikappale ja improvisoi melodia tai soolo sen päälle. Kuuntele ilman kitaraasi ja kuvittele mitä haluaisit kuulla itsesi soittavan tässä kohdassa. Kehittele aluksi yksinkertainen fraasi ja toista sitä mielessäsi, jotta se jää muistiin. Kun tämä on tehty, etsi nuotit kitarastasi ja soita tuo fraasi. Tulet varmasti huomaamaan että se mitä juuri keksit on erilaista verrattuna siihen mitä normaalisti olisit improvisoinut, jos kitara olisi ollut käsissäsi – tähän me pyrimme! 

Jotkut saattavat sanoa ”Kun kokeilen tätä, en onnistu kuulemaan tai keksimään yhtään mitään.” Päästäksesi yli tästä tyhjyyden tunteesta kokeile improvisoida oman äänesi avulla. Keksi yksinkertaisia melodisia ideoita hyräilemällä tai laulamalla aluksi mitä vaan. Tämä on verrattavissa ideointiin, jonka avulla yrität keksiä vastauksia ja ratkaisuja erilaisiin haasteisiin tai ongelmiin (engl. brainstorming). Kun käytät ääntäsi, sinun ei tarvitse aina turvautua sormiisi kun etsit uusia ideoita. On olemassa aika ”ajattelulle” ja aika ”etsiskelylle” ja aika kummallekin. Tavoitteena on terävöittää musikaalista mielikuvitustasi, ei-synteettistä luomistasi sekä musikaalista korvaasi. Oma äänesi voi olla hyvinkin käytännöllinen tapa yhdistää sisäinen musiikillinen minä (luova musikaalinen potentiaalisi) ja ulkoinen musiikillinen maailma (musiikki jonka itse asiassa teet). 

On hyvinkin mahdollista että menee useita kertoja ennen kuin ensimmäisiä todellisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Lähestulkoon kuka tahansa voi oppia tämän tekniikan. JOKAISELLA on musiikillista potentiaalia; jopa niillä joilla on mielellistä vammautuneisuutta, on potentiaalia tähän. Monet meistä voivat omaksua tämän metodin, mutta omaksuminen vaatii harjoitusta sekä pitkäjänteisyyttä. 

Kokeile esittelemiäni ehdotuksia neljän viikon ajan päivittäin (15–30 minuuttia päivässä) ja huomaat saavasi tuloksia. Joskus on helpompaa ajatella pienemmissä osissa, joten työskentele aluksi 3-5 nuotin fraaseilla ja ala edetä siitä vähitellen eteenpäin. 

Joskus kuulen ihmisten sanovan ”Selvä, olen tehnyt mitä sanoit ja kuulen nyt ideani mielessäni, mutta en onnistu saamaan musiikkiani kitaraan.” Tällaisissa tapauksissa ongelma on jonkun muun taidon puutteellisuus kuten sävelkorvan, oikean musiikin teorian ymmärryksen tai fyysisen soittotaidon puute. Nopein tapa korjata tilanne on etsiä opettaja, joka auttaa taitojen tehokkaassa kehittämisessä. 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita Tom Hessiltä: 

Kuinka kehittää oma tyylisi – Osa 1
Luovuus ja ilmaisu – Osa 1
Luovuus ja ilmaisu – Osa 2
Originaalisuus (Milloin ja miten)
Ilmaise itseäsi


Get help for your guitar playing from the best electric guitar teacher online.

© 2002-2023 Tom Hess Music Corporation