Säveltäminen - Osa 2

by Tom Hess

5 Easy Tricks You Can
Learn In 10 Minutes
Five Easy Tricks You Can Learn In 10 Minutes e-Guide
ENTER YOUR NAME AND
EMAIL TO GET ACCESS
FREE E-GUIDE

By submitting your info, you agree to send it to Tom Hess Music Corporation who will process and use it according to their privacy policy.

Tässä artikkelissa laajennan esittämiäni ideoita eri konsepteista. Ennen kuin pureudumme näihin, niin haluan täsmentää, että suurin osa näistä ideoista sopii strategiaksi säveltämisen tai biisin kirjoittamisen aloittamiseen. Nämä konseptit ja ideat sopivat myös kappaleen uuden osion luomiseen. Muihin säveltämisessä ilmeneviin pulmiin (kuten siirtymät, modulaatiot, taloudellisuus, kliimaksi jne.) löytyy tehokkaampiakin keinoja, joita esittelen myöhemmin.

Aloita melodiasta

Kun olet kirjoittanut melodian, ryhdy kirjoittamaan sointuja sen ympärille. Sointujen kirjoittamisessa voi olla hyödyksi, jos ensin äänität melodian ja kuuntelet sitä kirjoittaessasi näitä sointuja. Eli, kun uusi sointukierto on kirjoitettu, äänitä se. Kuuntele äänitettyä sointukiertoa, siis ilman melodiaa. Improvisoi tai sävellä kitaraa apuna käyttäen uusi melodia tämän sointukierron päälle. Sävellä useita eri melodioita. Toisinaan alkuperäistä melodiaa ei käytetäkään kappaleessa, koska jokin uusista melodioista onkin parempi kuin alkuperäinen melodia. On hyvä olla useita vaihtoehtoja, joista valita.

5 Easy Tricks You Can
Learn In 10 Minutes
Five Easy Tricks You Can Learn In 10 Minutes e-Guide
ENTER YOUR NAME AND
EMAIL TO GET ACCESS
FREE E-GUIDE

By submitting your info, you agree to send it to Tom Hess Music Corporation who will process and use it according to their privacy policy.

Et ole haaskannut aikaasi kirjoittamalla useita melodioita, vaikka alkuperäinen melodia olisikin yhä mielestäsi paras. Useimmiten voitkin käyttää vähintään yhtä näistä melodioista ensimmäisen melodian kanssa. Voit esimerkiksi käyttää parasta melodiaa laulumelodiana ja muita melodioita vaikkapa instrumenttimelodiana primäärisen melodian alla, tai taustalauluun.

Alkuperäistä melodiaa voidaan käyttää ensimmäisenä osana pidempää melodiaa ja jotakin näistä muista melodioista tämän uuden pidemmän melodian toisena osana. Tässä tapauksessa toinen melodia toimii alkuperäisen melodian laajennuksena luoden uuden pitkän melodian. Tämä on käyttökelpoinen tekniikka ja sillä saatetaan saada aikaan hyvinkin omaperäisiä tuloksia, vaikka harvemmin toimiikin täydellisesti ensimmäisellä kerralla yrittäessäsi sovittaa yhteen kahta eri melodiaa. Joudut varmaan tekemään ainakin pieniä muutoksia joko toiseen tai kumpaankin melodiaan, jotta ne toimivat hyvin yhdessä.

Variaatio edellisestä ideasta on käyttää kahta eri melodiaa samassa kappaleen sektiossa kuten AB, ABA, ABBA, ABAB tai jossakin muussa variaatiossa näistä muotorakenteista. On tärkeää ymmärtää eroavaisuus muotorakenteisiin perustuvan ja yksittäisen pitkän melodialinjan välillä. Pitkällä melodialinjalla on yksinkertainen muotorakenne ”A” (se vain sattuu olemaan pitkä) verrattuna esim. ”AB:hen”. Kummassakin tapauksessa käytetään melodioita peräkkäin, mutta pitkässä ”A” ideassa jouduttiin tyypillisesti tekemään muutoksia yhteensovittamisessa, jotta lopputulos olisi pitempi melodia, joka kuulostaa yhdeltä kokonaisuudelta. ”AB” versiossa ei tarvita samanlaista yhteensopivuutta tai jatkuvuutta. ”AB” versiossa on kaksi erillistä osiota ja eri kombinaatioita voidaan siten käyttää (AB, ABA, ABBA, ABAB, AABBA, jne.).

Vaikka päätyisit käyttämään vain alkuperäistä ideaasi ja heität kaikki muut ehdottamani ideat menemään (minullekin käy joskus näin), olet silti kehittynyt kappaleentekijänä ja tämän prosessin läpikäyminen onkin ehdottomasti vaatimansa ajan ja vaivan arvoista.

Aloita soinnuista

Tämä idea alkaa samalla tavalla, kuin edellinenkin idea “Aloita Melodiasta”, mutta johtaa hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Kirjoitettuasi sointukulun kirjoita muutamia melodioita sen päälle. Äänitä nämä melodiat ilman sointuja. Tarvittaessa voit kuunnella melodioita tallenteelta yksitellen ja säveltää UUDEN sointukierron jokaiselle melodialle erikseen. Jos kirjoitit 5 melodiaa alkuperäisen sointukierron päälle, kirjoitat 5 uutta sointukiertoa (yksi jokaiselle melodialle).

Kuten huomaat, samoja variaatioita ja kombinaatiota kuin ”Aloita melodiasta” voidaan käyttää tässäkin. Samat ideat ja variaatiot toimivat myös ”Aloita soinnuista ja melodiasta yhtä aikaa” (ks. artikkeli Säveltäminen – Osa 1).

Edellä esitettyjen esimerkkien tarkoitus on pitää rattaat raksuttamassa “kehittääksesi” ideoitasi edelleen sen sijaan, että tyytyisit ensimmäiseen hyvään ideaasi.  Ideoitten kehittämisellä päästään usein huomattavasti parempiin tuloksiin. Toisinaan ensimmäiset ideasi saattavat olla niitä parhaita juuri tähän kappaleeseen. Uudet tuotokset voidaan hyödyntää johonkin aivan eri kappaleeseen.


Säveltäminen - Osa 1
Säveltäminen - Osa 3
Säveltäminen - Osa 4
Säveltäminen - Osa 5

Luovuus ja ilmaisu – Osa 1
Luovuus ja ilmaisu – Osa 2


Learn how to massively improve your songwriting skills by studying with the best guitar teacher online.

  Forward this article to your friends

© 2002-2024 Tom Hess Music Corporation